4C – Carat

4C – Carat / Vekt


LINKER TIL DE ULIKE 4C: CARATCLARITYCUTCOLOR og til CERTIFICAT OG CHAMPAGNE!

Når øyeblikket kommer og man skal vise frem sin nye diamantring, er det ofte det første man får høre: Hvor mange carat er det? Det er det diamantbegrepet som er mest kjent blant forbrukene. I diamantbransjen vet vi at den viktigste egenskapen er slipen, men den er ikke like kjent. Enda! Men, det kan ikke benektes at jo større en diamant er, jo mer lys kan reflekteres og derfor blir bling-faktoren større!

To diamanter som veier det samme, kan ha ulik størrelse da proporsjoner og form kan være ulik. En diamant selges pr carat og derfor vil en del diamantslipere prøve å beholde så mye vekt som mulig gjennom å velge en dypere slip eller et tykkere belte.

Prisbildet
Prisen øker med caratvekten fordi større rå-diamanter er mer sjeldne, og unike ting er alltid mer etterspurt. Diamantprisene bestemmes av markedets krefter på tilbud og etterspørsel.

Ved visse terskler, som ved de symbolske vektene 0.50, 0.75 og 1.00 ct., er diamantene høyere prissatte bare fordi det er populære vekter. Da markedet gir mest pr carat for disse vektene, så lages de fleste diamanter i disse størrelser, eller straks over. Den synlige forskjellen i størrelse på en diamant som veier 0,98 og en som veier 1,01 er ikke merkbar. Men prisforskjellen er i hvert fall merkbar! En 2 ct. diamant øker ikke i pris dobbelt mot en 1 ct. diamant. En dobbelt så stor diamant er enda mer sjelden og får derfor også en mer individuell pris. Jo mer sjelden, jo høyere pris. Derfor vil heller ikke 4 stk 0,25 ct. diamanter som sammen veier 1 ct – koste samme som én stk 1 ct. Samme prinsipp gjelder med at en 2 ct. er ikke dobbelt så stor i diamanter, da den «vokser» i hele kroppen og ikke kun i diameteren.

Vektenheten
Carat (ct.) er vektenheten for diamanter. Carat ble brukt allerede i antikken når edelstener ble veid mot carob-bønnen på skålvekter. Bønnen var alltid i samme vekt og kunne derfor være til å stole på ved salg og kjøp.

Mange vet at pris og vekt har en sammenheng i alle typer av varer. Få vet med hvilken presisjon diamanter veies. Diamanter veies til en 1000-del (0,001) av en carat og rundes av til nærmeste 100-del (0,01). En carat tilsvarer 0,2 gram.

Tips ved kjøp
Hvis du har muligheten så kan du kjøpe en diamant straks under de symbolske vektene og spare penger. Pass bare på at slipen er god.

Tenk over størrelsen på hendene til den som skal bære ringen. Størrelsen og formen på diamanten kan gi dine hender komplimenter hvis du tar hensyn til disse. Avlange og ovale diamanter forlenger fingrene lekkert.

Ulike former på diamanter kan også gi et annet inntrykk og f.eks. en oval diamant kan se større ut enn en rund til samme vekt.

Ved fatning av en diamant kan inntrykket gjøres større hvis den fattes med en ring av diamanter rundt om – en så kalt haloring.