4C – overraskelsen: Champagne!

4C – overraskelsen: Champagne!

LINKER TIL DE ULIKE 4C: CARATCLARITYCUTCOLOR og til CERTIFICAT OG CHAMPAGNE!

champagne fargede diamanter – litt om fargede og at vi har nåt å feire

Ekstra info
flødfæaøldsæflæadslfæs

Tips ved kjøp
fkldaølsdkfølsdkfløksdføksaødlf