Raffinering

Raffinering

Hvis du ikke har raffinert hos oss tidligere så kan vi helt enkelt bare anbefale at du prøver oss!

Vi har over en årrekke presset de høye norske prisene på raffinering og resultat kan vi se på dagens lave raffineringskostnader. Nøyaktige analyser og raske oppgjør, holder strømmen av edelmetaller til raffineriet i full gang.

NE tar imot alle typer av edelmetaller for raffinering: Smykker, filing, dentalgull (tanngull), smelterester, sølvtøy, korpus, medaljer, barrer, mynt m.m.

Etter raffinering kan du selge edelmetallene til gjeldende dagspriser. Mange velger også å sette edelmetallene fra raffinering på metallkonto hos oss. På denne måten sparer du penger ved uttak av nye varer ved en senere anledning.


METALLKONTO:

Fintgull, fintsølv, platina og palladium fra raffinering settes inn på din metallkonto. Ved kjøp av halvfabrikat trekkes edelmetallene fra din metallkonto. Det eneste som faktureres er fremstillingskostnadene. Du kan også velge å selge metallene til aktuelle dagskurser.

Brukes ved raffinering av edelmetaller for uttak/kjøp av nytt halvfabrikat.

Metallkonto føres i rene raffinerte edelmetaller (Au, Ag, Pt, Pd) og fungerer som en type bankkonto der kundens metaller blir ført inn og ut ved kjøp og salg.

Innskudd kan skje ved at et resultat etter en raffinering settes inn for å senere kunne brukes ved kjøp av metaller:

Tilgodehavende kan også føres over til en annen leverandør – i Norge eller utlandet – og det kan også føres over metaller til NOOR Edelmetall fra en annen leverandør som vi har kontakt med. Vennligst kontakt NE for mer info hvis du ønsker å overføre et tilgodehavende.

Når du handler halvfabrikat, vil NOOR Edelmetall trekke edelmetallinnholdet fra kontoen og kun fakturere for fremstillingsprisen. Hvis metallprisene på verdensmarkedet går opp eller ned, vil ikke dette påvirke denne kontoen.

Du kan også selge metaller fra kontoen og få en utbetaling.


PRISLISTE:

Alle våre priser finnes oversiktlig i en prisliste der du også vil finne nyttige tabeller med interessant og viktig informasjon om ulike legeringer.